·  TEL. 93 349 39 39 · EMAIL escola@eclosa.com
 · 

Notícies

RENOVACIÓ CONSELL ESCOLAR

06-11-2018

Benvolguts  Pares :

                        Ens dirigim a vostès per a comunicar-los que d'acord amb la Normativa Educativa en vigor, durant el mes de Novembre, procedirem a renovar parcialment el CONSELL ESCOLAR del Centre.

                        El CONSELL ESCOLAR és l'òrgan col·legiat d'administració i control en el que estan representats els diferents estaments de l'escola: Titular, Professors, Alumnes, Pares i Personal d'administració i serveis.

                        Tots poden participar en aquest procés de renovació del CONSELL ESCOLAR podent-se presentar com a candidats totes aquelles persones que ho desitgin amb la il·lusió i l' interès que necessitem per treballar pel nostre Centre.

                        Tota la informació que vulguin al respecte la trobaran en el propi col·legi en el taulell d'anuncis, on hi anirem publicant el que vagi succeint durant tot el procés electoral de renovació del CONSELL ESCOLAR.:

                        Pel seu coneixement els indiquem el calendari que anirem seguint fins a finalitzar amb la constitució del nou CONSELL ESCOLAR:

 

DIA: 05.11.18            Constitució i reunió de la Comissió Electoral.

                                   Publicació dels censos electorals provisionals.

                                   Publicació de vacants, i termini de presentació de candidatures

 

DIA: 06.11.18           Inici del termini per a presentar reclamacions al cens electoral.

                                  

DIA: 12.11.18           Fi del termini de presentació de reclamacions al cens electoral.

 

DIA:  16.11.18           Últim dia per a la presentació de candidatures dels diferents sectors

 

DIA:  19.11.18           Constitució de les meses electorals.

                                   Resolució de les reclamacions als censos electorals

                                   Aprovació i publicació dels censos electorals definitius

 

DIA:  20.11.18           Publicació de candidatures dels diferents sectors.

 

DIA:  26.11.18          Celebració de l'acte electoral dels diferents sectors

                                   (Alumnes, professors).

 

DIA:  28.11.18          Celebració de l'acte electoral sector pares (de 9 h. A 17 h.)

 

DIA:  11.12.18          Constitució del consell Escolar renovat.

           

                        Ens posem a la seva disposició per solucionar tots aquells interrogants que poguessin tenir sobre tot el que els hem exposat anteriorment.

 

 

                                                                                

 


Xarxes socials: