·  TEL. 93 349 39 39 · EMAIL escola@eclosa.com

Notícies

Ajuts de menjador escolar

13-06-2017

L’alumnat de P-3 a 4t d'ESO escolaritzat en centres públics i concertats i de famílies amb ingressos no superiors al llindar establert en la convocatòria, calculat en funció del nombre de membres  computables de la unitat familiar, pot sol·licitar l’ajut individual de menjador a través del seu centre educatiu. 

Sol·licitud

Les sol·licituds, juntament amb la documentació acreditativa, es presentaran en el centre educatiu on l’alumnat estigui matriculat o preinscrit. Enguany es farà en dos períodes,

  • Primer període: del 12 al 23 de juny de 2017, ambdós inclosos
  • Segon període: del 4 al 15 de setembre de 2017, ambdós inclosos, per aquelles famílies que no tenien centre assignat durant el primer període

Trobareu a la pàgina web del consorci d'educació de Barcelona tota la informació necessària i els fulls per formular la vostra sol·licitud així com la documentació a presentar.

 Si voleu més informació la podeu trobar a la pàgina Web del Consorci d'educació de Barcelona a l'apartat alumnat i famílies.

http://www.edubcn.cat/ca/


Xarxes socials: