·  TEL. 93 349 39 39 · EMAIL escola@eclosa.com
 · 

TREBALLEM PROJECTES


3 Fotos

PROJECTE 6č DE PRIMĀRIA


Títol del projecte: Què és la Unió Europea?

Assignatures: Socials, Naturals, Matemàtiques, Anglès, Música

Professors:  Prf. Ferran, Prf José Luis, Srta Marta

Sessions:  10 sessions.

Data de començament: 14 de maig de 2018

Data de finalització: 5 de juny de 2018

Exposició projecte: 5 de juny de 2018