·  TEL. 93 349 39 39 · EMAIL escola@eclosa.com
 · 

TREBALLEM PROJECTES


3 Fotos

PROJECTE 2n DE PRIMĀRIA


Títol del projecte: El Carrer, els transports, el poble i la ciutat

Assignatures: Medi Social, Català i Matemàtiques.

Professors:  Srta. Montse, Srta. Gala

Sessions:  7 sessions.

Data de començament: 5 de març de 2018

Data de finalització: 9 de març de 2018

Exposició projecte: 19 de juny de 2018