·  TEL. 93 349 39 39 · EMAIL escola@eclosa.com
 · 

TREBALLEM PROJECTES

PROJECTE 1r DE PRIMĀRIA


Títol del projecte: Els oficis

Assignatures: Medi social, medi natural, català, castellà, anglès, música i plàstica

Professors:  Srta. Encarna i srta. Concha

Sessions:  8 sessions

Data de començament: 3a setmana de maig de 2018

Data de finalització: 4a setmana de maig de 2018

Exposició projecte: 29 de maig de 2018