·  TEL. 93 349 39 39 · EMAIL escola@eclosa.com
 · 

Nivells Educatius

Batxillerat


     La millor garantia de la validesa del nostre projecte educatiu rau en el fet, demostrable en tots aquests anys, de tenir alumnes que han iniciat els seus estudis a l'edat de tres anys i els finalitzen amb un batxillerat que els permet afrontar estudis posteriors. I això representa per nosaltres un repte i una motivació constant.

    El batxillerat és una etapa postobligatòria que constra d'un cicle de dos cursos acadèmics. Aquest cicle, polivalent i flexible, compleix un important enllaç entre l'educació secundària obligatòria, i l'educació superior i la posterior transició a la vida activa.

 

            Matèries Comunes.

            En qualsevol de les  modalitats l’alumne ha de cursar totes les matèries comunes.

 

MATÈRIES COMUNES

NÚMERO DE CRÈDITS

Llengua catalana i Literatura

5 1/2

Llengua castellana i Literatura

5 1/2

Llengua estrangera (Anglès)

6

Filosofia i ciutadania

3

Història

4

Educació Física

2

Tutoria

2

Treball de Recerca

 

TOTAL CRÈDITS

28

                          Modalitat cièntific-tecnològic (ciències).

MODALITAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA

NÚMERODECRÈDITS

Biologia

8

Matemàtiques

8

Física 8

Ciències de la Terra i del Medi Ambient

8

Química

8

                           Modalitat humanitats-ciències socials (lletres).

MODALITAT DE HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

 

 

NÚMERO DE CRÈDITS

Economia i Organització d’empresa

8

Economia

4

Llatí 8

Geografia

4

Matemàtiques

8

Història del Món Contemporani

4

Història de l’Art

4

Matèries optatives

 

             Psicologia (2 crèdits) – Sociologia (2 crèdits).   

 

             Segona llengua francès (4 crèdits).

             Fonaments de dibuix tècnic ( 4 crèdits).

 

           ITINERARIS COL·LEGI CLOSA

 

ITINERARI                  

 Modalitat: CIÈNCIES - TECNOLOGIA

 

 

MATÈRIES COMUNES (OBLIGATÒRIES)

 

 

  CRÈDITS

        1r 

 

   CRÈDITS

        2n

 

     TOTAL

   CRÈDITS

Llengua Catalana i Literatura

2 1/2

3

5 1/2

Llengua Castellana i Literatura

2 1/2

3

5 1/2

Llengua estrangera

3

3

6

Filosofia i ciutadania

3

 

3

Història

 

4

4

Educació Física

2

 

2

Treball de Recerca

 

 

 

Tutoria

1

1

2

 

TOTAL CRÈDITS MATÈRIES COMUNES

 

14

 

14

 

28

 

MATÈRIES  MODALITAT

Màxim quatre matèries, mínim tres matèries

 

 

 

Biologia

4

4

8

Ciències de la Terra i Medi Ambient

4

4

8

Física 4 4 8

Matemàtiques

4

4

8

Química

4

4

8

 

 

 

 

 

MATÈRIES OPTATIVES


 

 

 

Segona llengua estrangera (Francès)

2

2

4

Psicologia -Sociologia

2

2

4

Fonaments de dibuix tècnic

2

2

4

Total crèdits matèries comunes ......................................28

Totals crèdits matèries optatives + matèries modalitat .....32

TOTAL CRÈDITS 1r I 2n BATXILLERAT ............................60

 

 

ITINERARI                  

 

 Modalitat: HUMANITAT I C.SOCIALS

 

 

MATÈRIES COMUNES (OBLIGATÒRIES)

 

 

  CRÈDITS

        1r 

 

   CRÈDITS

        2n

 

     TOTAL

   CRÈDITS

Llengua Catalana i Literatura

2 1/2

3

5 1/2

Llengua Castellana i Literatura

2 1/2

3

5 1/2

Llengua estrangera

3

3

6

Filosofia i ciutadania

3

 

3

Història

 

4

4

Educació Física

2

 

2

Treball de Recerca

 

 

 

Tutoria

1

1

2

 

TOTAL CRÈDITS MATÈRIES COMUNES

 

14

 

14

 

28

 

MATÈRIES  MODALITAT

Màxim quatre matèries, mínim tres matèries

 

 

 

Matemàtiques

4

4

8

Economia

4

 

4

Economia i Organització d’empreses

4

4

8

Geografia

 

4

4

Història del Món Contemporani

4

 

4

Història de l’art

 

4

4

Llatí 4 4 8

 TOTAL CRÈDITS MATÈRIES

 

 

 

 

MATÈRIES OPTATIVES

 

 

 

Segona llengua estrangera (Francès)

2

2

4

Psicologia -Sociologia

2

2

4

Fonaments de dibuix tècnic

2

2

4

Total crèdits matèries comunes.......................................28

Total crèdits matèries optatives + matèries modalitat.......32

TOTAL CRÈDITS 1r I 2n BATXILLERAT............................60